Naslovnica O nama Kako radimo Proizvodi e-učenje Klijenti Kontakt
            Prezentacija             Linkovi

Danas praktično ne možemo zamisliti posao u kojem se nećemo sresti sa nekim od oblika prezentacije. To može biti komunikacija jedan na jedan, prezentacija maloj grupi ili prezentacija većem skupu ljudi.

Stoga je od vitalne važnosti da znate učinkovito komunicirati vaše misli i ideje koristeći brojne alate i medije, odnosno da razvijete vještine uspješnog prezentiranja.

Bez obzira o kojoj se situaciji radi, vaša prezentacija treba na snažan, jezgrovit i smislen način prenijeti slušačima vašu poruku, informacije ili znanje.

Prilikom prezentacije treba odabrati stil koji će omogućiti svima prisutnima da sa zanimanjem prate to što im želite reći. Vrlo je važno da ljudi shvate da nam je stalo do njih i da se osjećaju uključenima.

Prezentaciju treba brižljivo planirati i pripremiti kako bi je na kraju uspješno izveli.

S nama ćete naučiti kako isplanirati, pripremiti i izvesti uspješnu prezentaciju. Pripremajući vlastitu prezentaciju, vježbajući izvođenje i analizirajući video snimku, učesnici će steći vještinu i sigurnost, a njihove će buduće prezentacije učinkovito prenositi željene poruke, informacije ili znanje na slušateljstvo.